ตัวอย่างการสะท้อนของแสง

Quote

เนื้อหาส่วนนี้จำเป็นต้องใช้ Java ในการแสดงผล หากไม่สามารถใช้งานได้ ให้เข้าไปโหลด Java ที่นี่ แล้วติดตั้งก่อน

- ทดสอบโดยการเคลื่อนที่แนวแสง ไปตามมุมตกกระทบต่างๆ

 

- ทดสอบโดยการเคลื่อนที่จุดกำเนิดแสง ไปยังสิ้งสะท้อนมุมต่างๆ

 
 

 
 
Credit ที่มา – pt.ac.th