การเดินทางของแสงผ่านกระจก

ภาพ (image) เกิดจากการตัดกันหรือเสมือนตัดกันของรังสีของแสงที่สะท้อนมาจากกระจกหรือหักเหผ่านเลนส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ภาพจริง (real image) เกิดจากรังสีของแสงตัดกันจริง (เกิดภาพด้านหน้ากระจกหรือหลังเลนส์) ต้องมีฉากมารับจึงจะมองเห็นภาพ ลักษณะภาพหัวกลับกับวัตถุ มีทั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุ เท่ากับวัตถุ และเล็กกว่าวัตถุ ซึ่งขนาดภาพสัมพันธ์กับระยะวัตถุ เช่น ภาพที่ปรากฏบนจอภาพยนตร์

 

 

ภาพเสมือน (virtual image) เกิดจากรังสีของแสงเสมือนตัดกัน (เกิดภาพด้านหลังกระจกหรือหน้าเลนส์) มองเห็นภาพได้โดยไม่ต้องใช้ฉากรับภาพ ภาพมีลักษณะหัวตั้งเหมือนวัตถุ เช่น ภาพเกิดจากแว่นขยาย เป็นต้น

 

การเกิดภาพจากกระจกเงา

เกิดจากการสะท้อนของแสง คือ เมื่อแสงจากวัตถุกระทบหน้ากระจก แสงสะท้อนจากกระจกจะพบกัน ทำให้เกิดภาพของวัตถุขึ้น 2 ลักษณะ ดังนี้

ภาพจากกระจกเงาราบ (plan mirror) เมื่อคนยืนหรือวางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาราบ ภาพที่เกิดขึ้นในกระจกเงาราบจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งอยู่หลังกระจก มีระยะวัตถุเท่ากับระยะภาพ และขนาดของวัตถุเท่ากับขนาดของภาพ แต่มีลักษณะกลับด้านกันจากซ้ายเป็นขวาของวัตถุจริง

 

ภาพจากกระจกเงาผิวโค้ง กระจกผิวโค้งซึ่งเป็นส่วนของวงกลมนั้นมี 2 ชนิด คือ กระจกนูนและกระจกเว้า มีลักษณะการเกิดภาพจากกระจกนูน

ทางเดินของแสง และลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเว้าและกระจกนูน สามารถดูได้ที่

 บทเรียนทางเดินของแสง กระจก เลนส์ และการเกิดภาพ และ ภาพที่เกิดจากกระจกเว้าและกระจกนูน

 
 

 
 
Credit ที่มา – myfirstbrain.com

Comments are closed.