การสะท้อนแสง

การสะท้อนแสง 

การสะท้อนแสง คือ การที่เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ แสงบางส่วนจะสะท้อนจากวัตถุ ถ้าแสงสะท้อนจากวัตถุเข้าสู่นัยน์ตาจะเกิดการมองเห็นและรับรู้เกี่ยวกับวัตถุนั้นได้

จากภาพอธิบายได้ว่า เมื่อแสงตกกระทบวัตถุทึบแสงผิวเรียบสามารถใช้เส้นตรงและหัวลูกศรแสดงทิศทางของรังสีตกกระทบและรังสีสะท้อน เมื่อลากเส้นทางเดินของแสงเมื่อตกกระทบวัตถุจะเกิดมุม 2 มุม โดยเรียกมุมที่อยู่ระหว่างรังสีตกกระทบกับเส้นปกติว่า “มุมตกกระทบ (θ1)” และเรียกมุมที่อยู่ระหว่างรังสีสะท้อนกับเส้นปกติว่า “มุมสะท้อน (θ2)” ซึ่งการสะท้อนแสงบนผิววัตถุอธิบายได้ด้วย กฎการสะท้อน

กฎการสะท้อน

1.  รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นแนวฉาก จะอยู่ในระนาบเดียวกัน
	รังสีตกกระทบ หมายถึงรังสีที่แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงที่ตกกระทบกับผิววัตถุ(AO)
	รังสีตกสะท้อน หมายถึงรังสีที่แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงที่สะท้อนออกจากผิววัตถุ(OC)
	เส้นแนวฉากคือเส้นตรงที่ลากตั้งฉากกับผิววัตถุ ณ จุดที่รังสีตกกระทบผิววัตถุ(ON)
2.	มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน
	มุมตกกระทบ คือ มุมที่รังสีตกกระทบทำกับเส้นแนวฉาก(มุม i )
	มุมตกสะท้อน คือ มุมที่รังสีสะท้อนทำกับเส้นแนวฉาก (มุม r )

ตัวอย่างการสะท้อนของแสง

และเมื่อแสงตกกระทบบนวัตถุผิวเรียบ จะเกิดการสะท้อนของแสงอย่างเป็นระเบียบ แต่ถ้าแสงตกกระทบพื้นผิวขรุขระ แสงสะท้อนจะสะท้อนอย่างกระจัดกระจาย

ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ 1 บาน1.ให้ภาพเสมือนหัวตั้งอยู่หลังกระจก2. ขนาดภาพ = ขนาดวัตถุ

3. ระยะภาพ = ระยะวัตถุ

4. ภาพที่ได้กลับซ้ายเป็นขวา

ตัวอย่างภาพที่เกิดจากกระจก

 
 

 
 
Credit ที่มา – myfirstbrain.com

Comments are closed.